Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning 23.11.2020

EMP-Innovations Oy:s dataskyddsbeskrivning

Den personuppgiftsansvarige är enligt dataskyddsförordningen skyldig att ge tydlig information till den registrerade. Detta informationsblad uppfyller informationsskyldigheten.

Registeransvarig
EMP-Innovations Oy
Kontaktuppgifter: Kivikontie 2, 05460 Hyvinkää
Ansvarig för registerärenden:
EMP-Innovations Oy, Esko Aulanko 0405560427, esko.aulanko@emp-innovations.com
Registrerade
Företagets kunder
Syftet med hantering av personuppgifter
Syftet med registrets upprätthållande:
– Personuppgifter behandlas på basis av registrerade kundförhållanden

Syftet med hantering av personuppgifter samt registrets användning
Personuppgifter behandlas enbart:

– För att bilda och handha kundförhållanden

Registrets datainnehåll
Kundregistret innehåller följande uppgifter:
Kontaktuppgifter
– namn
– adress
– e-postadress
– telefonnummer
Den registrerades rättigheter
Den registrerade har följande rättigheter och en ansökan om tillgång till dessa ska göras till adressen: esko.aulanko@emp-innovations.com

Granskningsrätt
Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som finns sparade i registret och som rör honom eller henne.

Rätt att korrigera uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas.

Rätt att motsätta sig användning av uppgifter
Den registrerade kan motsätta sig användning av personuppgifterna om han eller hon upplever att  personuppgifterna inte behandlats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Förbud mot direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifterna används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt att begära radering av uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas om det inte är befogat att spara dem. Vi behandlar önskemålet, varefter vi raderar uppgifterna eller anger orsaken till att detta inte kan göras.

Observera att den personuppgiftsansvarige kan ha lagstadgad eller annan rätt till att inte radera uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige har skyldighet att bevara bokföringsmaterial enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) i tio (10) år efter räkenskapsperiodens utgång. Därför kan material som härrör sig till bokföringen inte raderas förrän efter utsatt tid.

Återkallande av ett samtycke
Om behandlingen av den registrerades personuppgifter enbart baserar sig på samtycke och inte på exempelvis kundförhållande eller medlemskap kan den registrerade återkalla samtycket.  Den registrerade kan överklaga beslutet till dataombudsmannen.
Den registrerade har rätt att  kräva att vi begränsar hanteringen av de omtvistade uppgifterna tills tvisten lösts.

Rätt att överklaga
Den registrerade har rätt att lämna in  klagomål till dataombudsmannen om han eller hon anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning då vi hanterar personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter är: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

Stadgeenliga källor
Kunduppgifter fås i regel:
– Av kunden själv då kundförhållandet inleds
Stadgeenlig dataöverföring
Uppgifter utlämnas i regel inte i marknadsföringssyfte utanför företaget, EMP-Innovations Oy.
Vi har försäkrat oss om att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.
Vi använder regelmässigt följande tjänsteleverantörer:
– Tmi ER-tuki
– Zoner Oy
– Google Analytics
– Facebook
– Innovitale Oy
– Routa Markkinointi Oy
Uppgifternas förvaringstid
– Personuppgifter behandlas i regel så länge som kundförhållandet pågår
Personuppgiftsbiträden
Kundregistret används av EMP-Innovations Oy:s anställda och företag som jobbar för EMP-Innovations Oy. Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifterna. Vi kan också delvis utlokalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part, då vi via avtal garanterar att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt korrekt.
Principer för registrets skydd
Registrets uppgifter är lagrade i ett system, som förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat med brandmur och andra tekniska skyddsmetoder.

Registeruppgifterna befinner sig i låsta och bevakade utrymmen.

Överlämnande av uppgifter utanför EU
Personuppgifter överlämnas inte utanför EU eller EES.
Automatiskt beslutsfattande och profilering
Vi använder ej uppgifter för automatiskt beslutsfattande eller för profilering.

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Suostumus(Pakollinen)
informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi