Takuuehdot 5.4.2024 ja jälkeen toimitetuille Watteri järjestelmille

Laitteen valmistaja antaa laitteelle vuoden takuun

Mitä takuu kattaa?

 • Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet
Mitä takuu ei kata?

 • Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeiden vastaisesta toiminnasta
 • Takuu ei kata jäätymisen, myrskyn, ukkosen tai muun luonnonilmiön aiheuttamia vaurioita
 • Takuu ei kata sellaisia virheitä, jotka ovat syntyneet odottamattomien syiden seurauksena, kuten esimerkiksi puhdistettavan veden laadun raju muutos
 • Takuu ei kata huoltomiehen työkuluja tai matkakuluja mantereelta saaressa sijaitsevaan kohteeseen tai sellaisia kuluja, jotka syntyvät yhteysaluksen odottamisesta
 • Takuu ei kata sellaisia asioita, jotka johtuvat laitteen puutteellisesta tai virheellisestä asennuksesta. Asiakas on velvollinen esittämään laitevalmistajan pyytämiä tietoja asennuksesta vedotessaan takuuseen. 
 • Takuu ei kata sellaisia virheitä, jotka johtuvat tai voidaan olettaa johtuneen laitteen käytön jatkamisesta siinäkin vaiheessa, kun siinä on todettu vika.
 • Takuu ei kata asiakkaan itsenäisesti tilaamia töitä, mikäli takuupäätöstä ei ole työstä tehty.
Mitkä asiat aiheuttavat takuun raukeamisen?

 • Laitteen minkäänlainen modifiointi tai muuttaminen ilman valmistajan kirjallista lupaa.
 • Laitteen käyttäminen ilman esisuodattimia tai vääränlaisten esisuodattimien kanssa. Oikeita esisuodattimia saat tilattua valmistajalta.
 • Laitteen tai sen osan jäätyminen.
 • Laitteen käyttäminen sille sopimattoman veden puhdistukseen.
 • Laitteen käytön jatkaminen, kun siinä on todettu vika.
Asiakkaan velvollisuudet takuutilanteissa
 
 • Asiakas on velvollinen toimittamaan laitevalmistajan pyytämiä tietoja
 • Valmistajan niin pyytäessä asiakas on velvollinen toimittamaan valmistajalle laitteen sarjanumeron tai vaihtoehtoisesti kopion laskusta, josta ilmenee laitteen tosiasiallinen ostopäivä. Takuupäätöstä ei voida tuottaa ilman sarjanumeroa tai laskun kopiota, josta laitteen hankinta-ajankohta selviää.
 • Takuutilanteiden jälkeen asiakas on velvollinen toteuttamaan sellaiset kohtuulliset laitevalmistajan antamat ehdotukset asennuksen, käyttötapojen tai olosuhteiden parantamiseksi, joilla on ollut ilmeinen vaikutus virheen syntymiseen, tai että niiden avulla voidaan parantaa laitteen käyttöikää tai vähentää muuta vikaantumista.
 • Takuukorjauksen saamiseksi asiakas on velvollinen toimittamaan järjestelmän postitse takuukorjaukseen valmistajan niin pyytäessä

Valmistaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tavaran tai toimittaa tilaajalle uuden tavaran virheellisen sijaan. Vaikutuksiltaan vähäiset, esimerkiksi kosmeettiset virheet, voi valmistaja valita korjauttaa takuuseen muun mahdollisen käynnin ohessa. Valmistaja ei vastaa sellaisista asiakkaalle aiheutuvista aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka syntyvät laitteen toimimattomuudesta. Asiakkaan tulee tarkastaa tavara välittömästi tavaran luovuttamisen jälkeen. Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se havaita. Takuuasioissa ota ensisijaisesti yhteyttä laitteen myyjään.

Laitteen valmistaja:

EMP-Innovations Oy, Hyvinkää, www.finnvoda.fi email: info@finnvoda.fi

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Suostumus(Pakollinen)
informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi