Usein kysytyt kysymykset

Suurelle osalle asiakkaistamme käänteisosmoosilaitteet tulevat ensimmäistä kertaa tutuksi. Ajatuksemme on, että yksikään kysymys ei ole turha ja meille on tärkeää, että saat tarvitsemasi tiedon ja turvallisuuden tunteen hankinnan tekemiseksi. Jos et löydä alta vastausta sinua askarruttavaan asiaan, jätäthän kysymyksesi sivun pohjalta löytyvään lomakkeeseen, niin vastaamme sinulle henkilökohtaisesti (ja lisäämme mahdollisesti listaan).

HUOM: NERO-Kotiin mallin raja-arvot eroavat – Löydät ne seuraavasta osiosta alempaa

Laite on suunniteltu Suomen sekä muiden pohjoismaiden ja Venäjän olosuhteisiin. Laite valmistaa juomakelpoista vettä raakaveden lähteestä riippumatta; toisin sanoen lähes mistä tahansa lätäköstä! Tulee kuitenkin huomioida, että puhdistettavan veden suolaisuus saa olla korkeintaan 0,8% (Pohjoisen Itämeren suolapitoisuus on normaalisti noin 0,5 %. Tätä korkeampien suolapitoisuuksien poisto vaatii huomattavasti järeämpiä pumppuja sekä sisäistä painetta laitteessa). Lisäksi kaivovesistä tarvitaan vesianalyysi.

Laite poistaa mm.: natriumin, fluorin, arseenin, mangaanin, raudan, uraanin, kloridin, sulfaatin, orgaaniset aineet, lääkejäämät, bakteerit, virukset, levämyrkyt (puhdistaa myös sinilevän), lannoitteet, jne., eli käytännössä kaikki veteen liuenneet ja liukenemattomat kiintoaineet. Laite poistaa myös jonkin verran radonia, mutta jos radonpitoisuus on hyvin korkea, suosittelemme lisäämään laitteen perään suuremman aktiivihiilisuodattimen tai ilmastuslaitteen. Mikäli vedessä on paljon liukenemattomia kiintoaineita (esim. hiekkaa, hapettunutta rautaa tms.) suosittelemme lisäämään laitteen sisääntuloon toisen, esim. 50µm sedimenttisuodattimen. Ohjeellinen taulukko juomavedelle sallituista pitoisuuksista ja laitteelle sallituista maksimiarvoista, jotta puhdistettu vesi olisi suositusten mukaista, eikä laitteelle tule oleellisia toimintahäiriöitä:

Määritys

STM 401/2001 max. Sallittu / suositeltu pitoisuus

Max EMPRO/NERO (tyypillinen)

Escherichia coli

<1 pmy/100ml

100 pmy/100ml

Arseeni As

10 µg/l

25 µg/l

Fluoridi F

1,5 mg/l

100 mg/l

Nitraatti, NO3

50 mg/l

500 mg/l

Nitraattityppi, NO3-N

11 mg/l

500 mg/l

Nitriitti, NO2

0,5 mg/l

25 mg/l

Nitriittityppi, NO2-N

0,15 mg/l

7,5 mg/l

Uraani, U

100 µg/l

5000 µg/l

Koliformiset bakteerit

100 pmy/100ml

10000 pmy/100ml

Ammonium, NH4

0,5 mg/l

25 mg/l

Ammoniumtyppi, NH4-N

0,4 mg/l

20 mg/l

Kloridi, Cl

100 mg/l

5000 mg/l

Mangaani, Mn

100 µg/l

2000µg/l

Rauta, Fe

400 µg/l

9000 µg/l

CODMn(O2) (kemiallinen hapenkulutus)

5 mg/l

15 mg/l

KMnO4-luku (kemiallinen hapenkulutus)

20 mg/l

60 mg/l

Radon, Rn

1000 Bq/l

2000 Bq/l

Sähkönjohtavuus

2500 µS/cm (=250 mS/m)

13000 µS/cm (=1300 mS/m)

Sameus NTU (FTU)

1

ei oleellinen

Väri

5 mg/l Pt

ei oleellinen

pH

ei oleellinen

Kokonaiskovuus

mmol/l

ei oleellinen

Kalsium

mg/l

ei oleellinen

Magnesium

mg/l

ei oleellinen

Alkaliniteetti

mmol/l

ei oleellinen

Tämä osio käsittelee ainoastaan NERO-Kotiin mallin viitteellisiä raja-arvoja.

Laite on suunniteltu Suomen sekä muiden pohjoismaiden ja Venäjän olosuhteisiin. Laite tekee puhdasta juomakelpoista vettä järvivesistä ja kaivovesistä, joiden TDS arvo on alle 2000. Useimmiten tämä tarkoittaa vähäsuolaisia tai suolattomia vesiä. NERO-Kotiin ei sovellu meriveden puhdistamiseen.

Ohjeellinen taulukko juomavedelle sallituista pitoisuuksista ja laitteelle sallituista maksimiarvoista, jotta puhdistettu vesi olisi suositusten mukaista, eikä laitteelle tule oleellisia toimintahäiriöitä:

Määritys

STM 401/2001 max. Sallittu / suositeltu pitoisuus

Max NERO-Kotiin (tyypillinen)

Escherichia coli

<1 pmy/100ml

100 pmy/100ml

Arseeni As

10 µg/l

25 µg/l

Fluoridi F

1,5 mg/l

100 mg/l

Nitraatti, NO3

50 mg/l

500 mg/l

Nitraattityppi, NO3-N

11 mg/l

500 mg/l

Nitriitti, NO2

0,5 mg/l

25 mg/l

Nitriittityppi, NO2-N

0,15 mg/l

7,5 mg/l

Uraani, U

100 µg/l

5000 µg/l

Koliformiset bakteerit

100 pmy/100ml

10000 pmy/100ml

Ammonium, NH4

0,5 mg/l

25 mg/l

Ammoniumtyppi, NH4-N

0,4 mg/l

20 mg/l

Kloridi, Cl

100 mg/l

1200 mg/l

Mangaani, Mn

100 µg/l

2000µg/l

Rauta, Fe

400 µg/l

6000 µg/l

CODMn(O2) (kemiallinen hapenkulutus)

5 mg/l

15 mg/l

KMnO4-luku (kemiallinen hapenkulutus)

20 mg/l

60 mg/l

Radon, Rn

1000 Bq/l

2000 Bq/l

Sähkönjohtavuus

2500 µS/cm (=250 mS/m)

3500 µS/cm (=350 mS/m)

Sameus NTU (FTU)

1

ei oleellinen

Väri

5 mg/l Pt

ei oleellinen

pH

 

ei oleellinen

Kokonaiskovuus

mmol/l

ei oleellinen

Kalsium

mg/l

ei oleellinen

Magnesium

mg/l

ei oleellinen

Alkaliniteetti

mmol/l

ei oleellinen

Vedenpuhdistuslaitteiden tyypillisin ilmoitustapa on “Membraanin maksimiläpäisynopeus optimiolosuhteissa 17/25c asteisella vedellä x suolaisuudella.” Jos käyttäisimme samaa ilmoitustapaa, ilmoittaisimme laitteidemme tuotot vähintään kaksi ja puolikertaisina.

Ilmoitamme keskituoton, joka on mitattu asiakaskohteista, vähennettynä 20% teknisellä vähennyksellä membraaniyksilöiden toleranssivaihtelun mukaan.

Eli kyllä, tuotto pitää paikkansa. Käytämme inhorealistisia ilmoitustapoja, jotta asiakas ei joudu pettymään vaan pikemminkin yllättyy positiivisesti!

Puhdistus tapahtuu täysin ilman kemikaaleja, käänteisosmoosin avulla. Vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi, joka erottelee epäpuhtaudet vedestä. Kalvon aukot ovat niin pienet (luokkaa 0,1nm), että vain vesimolekyyli mahtuu niistä läpi. Vesimolekyyliä suuremmat ionit, molekyylit, virukset, bakteerit jne. jäävät kalvon likaiselle puolelle ja huuhtoutuvat syöttövirtauksen mukana pois kalvolta.

Kyllä, kunhan laitteisto ja komponenttivalinnat ovat suunniteltu tähän tarkoitukseen. Käänteisosmoosi on oikein toimiessaan turvallinen tapa puhdistaa vettä, jossa on levämyrkkyjä. Finnvoda-laitteistojen kalvot soveltuvat aina myös sinilevämyrkkyjen puhdistamiseen

Lue lisää: Suomen ympäristökeskus > Sinileväinen vesi on riski ihmisille ja eläimille (syke.fi)

Normaalisti riittää esisuodattimien vaihtaminen noin 1-3 kertaa vuodessa. Jos raakavesi otetaan merestä/järvestä täytyy myös meri-/järvipumpun suodattimet puhdistaa silloin tällöin. Puhdistusväli riippuu raakaveden likaisuudesta ja leväisyydestä. Jos laitetta säilytetään talvella kylmässä, täytyy sen sisälle ajaa elintarvikepakkasneste. Kalvosuodattimen (membraani) tyypillinen elinikä on noin 5 vuotta. Suosittelemme LVI-asentajan käyttämistä kalvon vaihtamiseen. Kalvonvaihtoa lukuun ottamatta kaikki ylläpitotoimet on mahdollista tehdä itse helposti ja nopeasti.

Kyllä. Asennuksen vaikeusaste on verrattavissa tiskikoneen tai pesukoneen käyttöönottoon. Suosittelemme kuitenkin, että valtuutettu putkimies suorittaa kytkennät, jotta vakuutusyhtiöiden takuuehdot täyttyvät.

Saanto on yksi käänteisosmoosijärjestelmän suoriutumiseen liittyvistä tärkeimmistä ominaisuuksista. 

Raakaveden hyödyntämistä kuvataan yleisesti saantoprosentilla (recovery rate). 50% saannolla toimiva järjestelmä tarvitsee kaksi litraa raakavettä tehdäkseen yhden puhtaan litran. Saanto on myös kerroin sille, kuinka paljon epäpuhtauksia järjestelmään ajetaan ja on suoraan verrannollinen siihen, miten usein esisuodattimia, kalvoja ja muita kuluvia osia joudutaan vaihtamaan.

Esimerkkejä:

EMPRO-250 – 50% saanto

NERO-Mökille – 50% saanto

NERO-Kotiin 80% saanto

Laitteen käyttö ja ylläpito on hyvin helppoa. Laite on myös suunniteltu siten, että jokainen voi itse suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Normaalissa käytössä huolloksi riittää esisuodattimien vaihtaminen 1-3 kertaa vuodessa (toimenpide kestää alle 10 minuuttia). Jos laite jätetään talveksi kylmään tilaan, on lisäksi laitteeseen tehtävä talvihuolto (=laite tyhjennetään vedestä ja sisälle ajetaan pakkasneste).

Laite on erittäin energiatehokas ja sen energiankulutus on noin 0,5kWh/100l. Eli jos sähkö maksaa siirtomaksuineen 0,12€/kWh tulee veden hinnaksi noin 0,60€/m3 (vertailuna: vesijohtoveden hinta Suomessa on noin 4,00€/m3).

Laite on saapuessaan valmis kytkentää ja käyttöönottoa varten. Tyypillisimmin asiakkaat tarvitsevat lähinnä raakavedelle pumpun, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle sekä putkiston jossa vettä halutaan liikutella.

Olemme koonneet blogi-kirjoitelmaan kuvauksen laitteen keskimääräisestä asennuksesta sekä yleisimmistä lisäkuluista. Blogin voit lukea klikkamalla tästä.

Laitteeseen ajetaan pakkasneste, joka estää sen jäätymisen. Keväällä neste ajetaan ulos laitteesta, minkä jälkeen se on taas käyttökunnossa. Pakkasneste on myrkytöntä ja elintarvikehyväksyttyä. Huomioithan, että takuun säilyttämiseksi sinun tulee käyttää valmistajalta hankittua elintarvikepakkasnestettä.

Laitteen tuottama vesi on erittäin puhdasta ja pehmeää. Kaksi erillistä laboratoriota ovat analysoineet laitteesta otettuja vesinäytteitä akkreditoiduilla menetelmillä. Esitämme mielellämme pyynnöstä tutkimustulokset. Pyynnön voit lähettää info@finnvoda.fi.

Kyllä. Laite voidaan kytkeä suoraan normaalin kaivopumpun perään.

Laite on syytä sijoittaa säältä suojaan. Ulkotiloihin sijoitettava vain kesäkäyttöinen laite viihtyy erinomaisesti vaikkapa eristetyssä ns. “koirankopissa”, jossa se on suojassa säältä sekä paahtavalta kuumuudelta. Sisätiloissa laite on syytä sijoittaa tilaan, joka on vesilaitteille soveltuva. Mikäli laitteeseen ei ajeta talveksi elintarvikepakkasnestettä, tulee laite säilyttää tilassa, jonka lämpötila ei laske alle + 2 C Laitetta sijoittaessa on hyvä myös ottaa huomioon (hiljainen) käyntiääni. Kytke laite aina joustavilla asennusletkuilla. Jäykät kupari- tai muoviputket voivat hankaloittaa huoltoa tai jopa vahingoittaa putkistoa tai laitetta.

Laite sijoitetaan tyypillisimmin tekniseen tilaan, kaivohuoneeseen tai esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen. Laitetta ei saa sijoittaa sellaiseen tilaan, jossa sen käyttölämpötila ylittyy (+35c). 

EMPRO-, ja NERO-laitteilla on kahden vuoden takuu. Tutustu takuuehtoihin tästä.

Kyllä. Laitteemme ovat suunniteltu erittäin energiatehokkaiksi ja soveltuvat energiatehokkuutensa puolesta käytettäväksi aurinkovoimalla.

Laite on hyvin hiljainen. Kun kaikki pumput käyvät on laitteen äänitaso noin 52-55dBA. Äänitaso vaihtelee hieman laitteittain ja laitekohtaiset tiedot löydät tutustumalla laitteen omaan esittelysivuun.

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Suostumus(Pakollinen)
informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi