10 mikronin aktiivihiilisuodatin Watteri vedenpuhdistuslaitteelle

10µm aktiivihiilisuodatin Watteri vedenpuhdistuslaitteelle

Watteri käänteisosmoosilaitteen aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa tarvittaessa laitteen valmistaman veden määrän vähentyessä rajusti, mutta vähintään kerran vuodessa, mikäli laitetta on käytetty. Suodatinpatruunan elinikään vaikuttavat veden laatu ja käyttömäärä.

innvoda (1)

Hinta:

16.25  Sis. ALV 24%

Toimitustavat ja niiden kulut näet kassalla ennen ostoksen tekemistä. Nouto tehtaalta Hyvinkäältä on maksuton.

Käyttökohteet

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Toimitussisältö

Käänteisosmoosikalvo Watteri vedenpuhdistuslaitteelle

Usein kysytyt kysymykset

HUOM: NERO-Kotiin mallin raja-arvot eroavat – Löydät ne seuraavasta osiosta alempaa

Laite on suunniteltu Suomen sekä muiden pohjoismaiden ja Venäjän olosuhteisiin. Laite tekee juomavettä lähes mistä tahansa lätäköstä. Huomionarvoista on kuitenkin se, että puhdistettavan veden suolaisuus saa olla korkeintaan 0,8% (Pohjoisen Itämeren suolapitoisuus on normaalisti noin 0,5 %.

Tästä korkeamman suolapitoisuuksien poisto vaatii huomattavasti järeämpiä pumppuja sekä sisäistä painetta laitteessa). Laite poistaa mm.: natriumin, fluorin, arseenin, mangaanin, raudan, uraanin, kloridin, sulfaatin, orgaaniset aineet, lääkejäämät, bakteerit, virukset, levämyrkyt, lannoitteet, jne., eli käytännössä kaikki veteen liuenneet ja liukenemattomat kiintoaineet. Laite poistaa myös jonkin verran radonia, mutta jos radonpitoisuus on hyvin korkea, suosittelemme lisäämään laitteen perään suuremman aktiivihiilisuodattimen tai ilmastuslaitteen. Mikäli vedessä on paljon liukenemattomia kiintoaineita (esim. hiekkaa, hapettunutta rautaa tms.) suosittelemme lisäämään laitteen sisääntuloon toisen, esim. 50µm sedimenttisuodattimen. Ohjeellinen taulukko juomavedelle sallituista pitoisuuksista ja laitteelle sallituista maksimiarvoista, jotta puhdistettu vesi olisi suositusten mukaista, eikä laitteelle tule oleellisia toimintahäiriöitä:

Määritys

STM 401/2001 max. Sallittu / suositeltu pitoisuus

Max EMPRO/NERO (tyypillinen)

Escherichia coli

<1 pmy/100ml

100 pmy/100ml

Arseeni As

10 µg/l

25 µg/l

Fluoridi F

1,5 mg/l

100 mg/l

Nitraatti, NO3

50 mg/l

500 mg/l

Nitraattityppi, NO3-N

11 mg/l

500 mg/l

Nitriitti, NO2

0,5 mg/l

25 mg/l

Nitriittityppi, NO2-N

0,15 mg/l

7,5 mg/l

Uraani, U

100 µg/l

5000 µg/l

Koliformiset bakteerit

100 pmy/100ml

10000 pmy/100ml

Ammonium, NH4

0,5 mg/l

25 mg/l

Ammoniumtyppi, NH4-N

0,4 mg/l

20 mg/l

Kloridi, Cl

100 mg/l

5000 mg/l

Mangaani, Mn

100 µg/l

2000µg/l

Rauta, Fe

400 µg/l

9000 µg/l

CODMn(O2) (kemiallinen hapenkulutus)

5 mg/l

15 mg/l

KMnO4-luku (kemiallinen hapenkulutus)

20 mg/l

60 mg/l

Radon, Rn

1000 Bq/l

2000 Bq/l

Sähkönjohtavuus

2500 µS/cm (=250 mS/m)

13000 µS/cm (=1300 mS/m)

Sameus NTU (FTU)

1

ei oleellinen

Väri

5 mg/l Pt

ei oleellinen

pH

ei oleellinen

Kokonaiskovuus

mmol/l

ei oleellinen

Kalsium

mg/l

ei oleellinen

Magnesium

mg/l

ei oleellinen

Alkaliniteetti

mmol/l

ei oleellinen

Tämä osio käsittelee ainoastaan NERO-Kotiin mallin viitteellisiä raja-arvoja.

Laite on suunniteltu Suomen sekä muiden pohjoismaiden ja Venäjän olosuhteisiin. Laite tekee puhdasta juomakelpoista vettä järvivesistä ja kaivovesistä, joiden TDS arvo on alle 2000. Useimmiten tämä tarkoittaa vähäsuolaisia tai suolattomia vesiä.

 Ohjeellinen taulukko juomavedelle sallituista pitoisuuksista ja laitteelle sallituista maksimiarvoista, jotta puhdistettu vesi olisi suositusten mukaista, eikä laitteelle tule oleellisia toimintahäiriöitä:

Määritys

STM 401/2001 max. Sallittu / suositeltu pitoisuus

Max NERO-Kotiin (tyypillinen)

Escherichia coli

<1 pmy/100ml

100 pmy/100ml

Arseeni As

10 µg/l

500 µg/l

Fluoridi F

1,5 mg/l

100 mg/l

Nitraatti, NO3

50 mg/l

500 mg/l

Nitraattityppi, NO3-N

11 mg/l

500 mg/l

Nitriitti, NO2

0,5 mg/l

25 mg/l

Nitriittityppi, NO2-N

0,15 mg/l

7,5 mg/l

Uraani, U

100 µg/l

5000 µg/l

Koliformiset bakteerit

100 pmy/100ml

10000 pmy/100ml

Ammonium, NH4

0,5 mg/l

25 mg/l

Ammoniumtyppi, NH4-N

0,4 mg/l

20 mg/l

Kloridi, Cl

100 mg/l

1200 mg/l

Mangaani, Mn

100 µg/l

2000µg/l

Rauta, Fe

400 µg/l

6000 µg/l

CODMn(O2) (kemiallinen hapenkulutus)

5 mg/l

15 mg/l

KMnO4-luku (kemiallinen hapenkulutus)

20 mg/l

60 mg/l

Radon, Rn

1000 Bq/l

2000 Bq/l

Sähkönjohtavuus

2500 µS/cm (=250 mS/m)

3500 µS/cm (=350 mS/m)

Sameus NTU (FTU)

1

ei oleellinen

Väri

5 mg/l Pt

ei oleellinen

pH

 

ei oleellinen

Kokonaiskovuus

mmol/l

ei oleellinen

Kalsium

mg/l

ei oleellinen

Magnesium

mg/l

ei oleellinen

Alkaliniteetti

mmol/l

ei oleellinen

Vedenpuhdistuslaitteiden tyypillisin ilmoitustapa on “Membraanin maksimiläpäisynopeus optimiolosuhteissa 17/25c asteisella vedellä x suolaisuudella.” Jos käyttäisimme samaa ilmoitustapaa, ilmoittaisimme laitteidemme tuotot vähintään kaksi ja puolikertaisina.

Me ilmoitamme keskituoton, joka on mitattu asiakaskohteista, vähennettynä 20% teknisellä vähennyksellä membraaniyksilöiden toleranssivaihtelun mukaan, eli kyllä, tuotto pitää paikkansa. Käytämme inhorealistisia ilmoitustapoja, jotta asiakas ei joudu pettymään vaan pikemminkin yllättyy positiivisesti.

Puhdistus tapahtuu täysin ilman kemikaaleja, käänteisosmoosin avulla. Vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi, joka erottelee epäpuhtaudet vedestä. Kalvon aukot ovat niin pienet (luokkaa 0,1nm), että vain vesimolekyyli mahtuu niistä läpi, jolloin suuremmat ionit, molekyylit, virukset, bakteerit jne. jäävät kalvon likaiselle puolelle ja huuhtoutuvat syöttövirtauksen mukana pois kalvolta.

Kyllä. Käänteisosmoosi on turvallinen tapa puhdistaa vettä, jossa on levämyrkkyjä.

Normaalisti riittää esisuodattimien vaihtaminen noin 1-3 kertaa vuodessa. Jos raakavesi otetaan merestä/järvestä täytyy myös meripumpun suodattimet puhdistaa silloin tällöin. Tämä riippuu raakaveden likaisuudesta ja leväisyydestä. Jos laitetta säilytetään talvella kylmässä, täytyy sen sisälle ajaa pakkasnesteet, jotka keväällä huuhdellaan pois. Kalvosuodattimen normaali elinikä on noin 5 vuotta. Kaikki huoltotoimet on helppo ja nopea tehdä itse.

Kyllä. Asennuksen vaikeusaste on verrattavissa tiskikoneen tai pesukoneen käyttöönottoon. Suosittelemme kuitenkin, että valtuutettu putkimies suorittaa kytkennät, jotta vakuutusyhtiöiden takuuehdot täyttyvät.

Raakaveden hyödyntämistä kuvataan yleisesti saantoprosentilla (recovery rate). 50% saannolla toimiva järjestelmä tarvitsee kaksi litraa raakavettä tehdäkseen yhden puhtaan litran.

EMPRO-250 – 50% saanto

NERO-Mökille – 50% saanto

NERO-Kotiin 80% saanto

Laite on erittäin energiatehokas ja suunniteltu siten, että jokainen voi itse suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Normaalissa käytössä huolloksi riittää esisuodattimien vaihtaminen 1-3 kertaa vuodessa (toimenpide kestää alle 10 minuuttia). Jos laite jätetään talveksi kylmään tilaan, on lisäksi laitteeseen tehtävä talvihuolto (=laite tyhjennetään vedestä ja sisälle ajetaan pakkasneste). Laitteen energiankulutus on noin 0,5kWh/100l, eli jos sähkö maksaa siirtomaksuineen 0,12€/kWh tulee veden hinnaksi noin 0,60€/m3 (vertailuna vesijohtoveden hinta Suomessa on noin 4,00€/m3).

Laitteeseen ajetaan pakkasneste, joka estää sen jäätymisen. Keväällä neste ajetaan ulos laitteesta, minkä jälkeen se on taas käyttökunnossa. Pakkasneste on myrkytöntä ja elintarvikehyväksyttyä.

Laitteen tuottama vesi on erittäin puhdasta ja pehmeää. Kaksi erillistä laboratoriota ovat analysoineet laitteesta otettuja vesinäytteitä akkreditoiduilla menetelmillä. Esitämme mielellämme pyynnöstä tutkimustulokset. Pyynnön voit lähettää info@finnvoda.fi.

Kyllä. Laite voidaan kytkeä suoraan normaalin kaivopumpun perään.

Laite on syytä sijoittaa säältä suojaan. Ulkotiloihin sijoitettava vain kesäkäyttöinen laite viihtyy erinomaisesti vaikkapa eristetyssä ns. “koirankopissa”, jossa se on suojassa säältä sekä paahtavalta kuumuudelta. Sisätiloissa laite on syytä sijoittaa tilaan, joka on vesilaitteille soveltuva. Laitetta sijoittaessa on hyvä myös ottaa huomioon (hiljainen) käyntiääni.

EMPRO-, ja NERO-laitteilla on kahden vuoden takuu.

Kyllä. Laitteemme ovat suunniteltu erittäin energiatehokkaiksi ja soveltuvat energiatehokkuutensa puolesta käytettäväksi aurinkovoimalla.

Laite on hyvin hiljainen. Kun kaikki pumput käyvät on laitteen äänitaso noin 52-55dBA, eli hiljaisen astianpesukoneen luokkaa. Äänitaso vaihtelee hieman laitteittain ja laitekohtaiset tiedot löydät tutustumalla laitteen omaan esittelysivuun.

Puhdistettu vesi varastoituu laitteen omaan integroituun puhdavesisäiliöön (EMPRO-100, NERO-mallit) tai laitteen mukana tulevaan ulkoiseen säiliöön (EMPRO-250 ja EMPRO-500). EMPRO-4000 sisältää integroidun säiliön, mutta se on tarkoitettu käytettäväksi suuremman ulkoisen säiliön kanssa, jota ei toimiteta laitteen mukana, vaan valitaan kohteen tarpeiden perusteella.

Tutustu myös

Mökit & Vapaa-ajan asunnot

Tuotto alkaen 100 l / h

Puhdas juokseva vesi mökille tai vapaa-ajan asunnolle

Kodit & Vapaa-ajan asunnot

Tuotto alkaen 250 l / h

Puhdas juokseva vesi omakotitalolle tai vapaa-ajan asunnolle

Vaativat kiinteistöt & Yritystoiminta

Tuotto 350 - 2000 l / h

Puhdas juokseva vesi useammalle rakennukselle tai yritykselle

Mitä asiakkaamme sanovat?

"Vesi on puhdistunut todella hyvin, ei tule enää ruostevettä ja laatu on parempaa kuin kunnallisvedellä. Vettä riitti hienosti neljän ihmisen saunottelupäivänäkin!"

"Näppärä asentaa eikä vedessä ole enää minkäänlaista vikaa!"

"Vesi on tosi puhdasta ja meidän elämänlaatu on parantunut huomattavasti! Enää ei kanneta vettä saareen maista ja on enemmän tilaa tuoda tavaroita autolla ja veneellä."

"Elämästämme on tullut paljon helpompaa, kun vedenpuhdistusjärjestelmä otettiin käyttöön"

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Suostumus(Pakollinen)
informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi