Esa Aalto

Kaivoveden puhdistus saaristo- tai rannikkomökillä – Mitä pitää ottaa huomioon?

Facebook
Twitter
LinkedIn
EMPRO-vedenpuhdistuslaitteilla puhdistat heikkolaatuisen, ruskean kaivoveden puhtaaksi juomakelpoiseksi vedeksi

Arvioiden mukaan noin puolet Suomen juomavesikaivoista ovat kunnostuksen tarpeessa.

Yksi asiakkaidemme yleisistä tarpeista on kaivoveden puhdistus takaisin raikkaaksi ja puhtaaksi. Kaivoveden puhdistus ja desinfiointi ei kuitenkaan läheskään aina paranna tilannetta kuin vain väliaikaisesti. Jatkuva kaivon puhdistus, kunnostus ja desinfiointi ei ole myöskään ilmaista. Hinta toimenpiteille saattaa kivuta jo muutamassa vuodessa yli käänteisosmoosilaitteen, joka olisi ratkaissut ongelman kerralla.  Kaivovesi, kuten muutkin raakaveden lähteet sisältävät kuitenkin omat haasteensa, jotka on syytä ottaa huomioon ennen vedenpuhdistuslaitteiston hankintaa. Tässä siis kolme yleisintä kipukohtaa kaivoveden puhdistuksessa, joita olemme asiakkaidemme kanssa kohdanneet noin kymmenen vuoden kokemuksemme aikana.

1. Veden tarpeen aliarviointi ja kaivon heikko vedentuotto

Kaivon vedentuotto on yksi yleisistä haasteista. Tuotto saattaa tuntua riittävältä silloin, kun vettä voi käyttää vain ja ainoastaan talousvetenä tai sitä ei käytetä ollenkaan. Tuoton riittävyyttä verrataan usein mökeillä kantoveden määrään huomioimatta sitä, että veden käyttö lisääntyy dramaattisesti sen jälkeen, kun sitä on saatavilla ”rajattomasti”.

EMPRO- laitteistot, kuten muutkin käänteisosmoosilaitteistot tuottavat puhdistuksen aikana sivuvettä. Raakaveden tarve EMPRO- laitteistojen osalta on kaksinkertainen suhteessa puhtaan veden tuottoon. Yhtä litraa puhdasta vettä varten tarvitaan siis kaksi litraa raakavettä. Esimerkiksi EMPRO-250 puhdistaa 250 litraa vettä tunnissa, käyttäen prosessiin kaksinkertaisen määrän raakavettä. Tämä seikka on myös tärkeää ottaa huomioon arvioidessa kaivon tuoton riittävyyttä.
Erityishuomiona se, että suuri osa muista markkinoilla olevista laitteista tarvitsee viisinkertaisen määrän raakavettä suhteessa puhdistustehoon. Näiden kanssa tulee olla erittäin varovainen, mikäli kaivosi tuotto ei ole erinomaisella tasolla. Vastaava vedenkulutus tällaisilla laitteilla verrattuna on 250 litraa puhdasta vettä, johon käytetään 1250 litraa raakavettä.

”Kaivossa on vähän vettä, mitä voin tehdä?”

Olemme ratkaisseet näitä ongelmia etu- ja jälkikäteen asiakkaillemme jo pitkään. Tässä muutamia vaihtoehtoja tilanteisiin, missä kaivossa on vähän vettä:

  • Puskurisäiliö, johon kaivovettä pumpataan silloinkin, kun EMPRO- laite on täynnä. Puskurisäiliö mahdollistaa suurimmassa osassa tapauksista täysin normaalin käytön. Poikkeuksia muodostaa kuitenkin tapaukset, joissa kaivoveden tuotto on niin huono, että EMPRO:n käynnistyessä täysikään kaivo ei riitä kattamaan kulutettua vettä. Tämä aiheuttaa pahimmillaan kaivopumpun rikkoontumisen veden loppuessa.
  • Kaivon syventäminen tai uppopumpun siirtäminen syvemmälle kaivossa
  • Raakaveden lähteen vaihtaminen. Vesi voidaan puhdistaa myös mistä tahansa vesistöstä, kuten järvestä tai merestä.

2. Kaivot ovat lähes poikkeuksetta moniongelmaisia

Kaivossa voi olla esimerkiksi rautaa, mangaania, arseenia, fluoria, humusta, suolaa tai bakteereita ja kasvustoa, joiden takia vesi täytyy puhdistaa ennen juomista tai käyttöä. Jos kaivovesi on ruskeaa tai keltaista, se myös sotkee paikkoja ja tarttuu jämäkästi pintoihin. Kaivovedessä on erittäin harvoin vain yksi ongelma. Erityisesti tilanteet, joissa kaivovedessä on liikaa rautaa ovat yleisenä syynä EMPRO-laitteiden hankintaan, sillä laitteissamme on huomattavan korkea rautapitoisen kaivoveden puhdistuskyky (9000µg/l). Raudan, kuten muidenkin kaivossa veteen kuulumattomien ainesten määrään on syytä kiinnittää erityistä huomiota laitevalinnassa, sillä suuri osa markkinoilla olevista laitteista kykenee puhdistamaan rautaa vain jo juomakelpoisista pitoisuuksista (200-300µg/l)

”Teetä kaivostasi vesianalyysi ja vertaa sitä laitteen viitteellisiin maksimi raja-arvoihin puhdistettavalle vedelle."

Kaivovedestä on syytä teettää (tai antaa meidän tilata sinulle) vesianalyysi, josta selviää puhdistettavan veden laatu. Kaivovesianalyysi suositellaan teetettäväksi kolmen vuoden välein ja jos veden laatu muuttuu tai perheeseen on syntymässä lapsi. Kirkas ja hyvänmakuinen vesikään ei ole puhtauden tae. Vesianalyysi on syytä myös tarjota luettavaksi laitteen valmistajalle, sillä osa veden laatuun vaikuttavista seikoista vaikuttaa puhdistuksen näkökulmasta toisiinsa. Teetämme asiakkaidemme puolesta vesianalyysejä siten, että analyysin hinta (n. 135€) hyvitetään laitteiston hankintahinnasta, jos hankinta tehdään. Miksikö? Haluamme varmistua siitä, että joka ikinen markkinoille toimittamamme laite tekee sen mitä lupaa.

3. Saaristo- ja rannikkokohteissa yleisin murheenkryyni on pelko suolasta.

Saaristo- ja rannikkoalueilla kaivojen suurin ja yleisin ongelma on pelko suolasta. Kaivon poraaminen saaristoalueilla on aina riski, sillä oikean syvyyden löytäminen on hankalaa. Liian matala kaivo tarkoittaa huonoa vedentuottoa sekä rautaa, mangaania ja humusta, kun taas syvälle porattu kaivo tarkoittaa riskiä suolaisen meriveden pääsystä kaivoveteen. Loppujen lopuksi ainoa riskitön vaihtoehto on EMPRO-laite.

Jos poraat, niin poraa mieluummin liian syvälle kuin liian matalalle. Ylimääräiset porausmetrit eivät maksa juuri mitään kokonaiskustannuksiin nähden, mutta suola on huomattavasti helpompaa puhdistaa vedestä kuin rauta, mangaani ja humus.

Kaivovedessä rautaa, mangaania, bakteereja, arseenia, fluoria tai suolaa? Anna meidän auttaa ja ratkaista ongelmasi. Kaivoveden puhdistus EMPRO-vedenpuhdistuslaitteilla onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti.

Empro 100

Puhdas vesi kesäkäytössä oleville vapaa-ajan asunnoille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

PFAS-yhdisteet – Ikuinen riesa vai vedenpuhdistustekninen haaste

PFAS-yhdisteet lyhyesti PFAS-yhdisteet ovat niin kutsuttuja ikuisuuskemikaaleja, jotka koostuvat fluoratuista hiilivetyketjuista. Poikkeuksellisten ominaisuuksiensa vuoksi PFAS-yhdisteitä käytetään lukuisissa erilaisissa sovelluksissa sammutusvaahdoista tekstiileihin. Hyödyllisyydestään

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Suostumus(Pakollinen)
informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi